Kriittinen haavoittuvuus Citrix Gateway ja Citrix ADC -ohjelmistoissa

13.12.2022

Haavoittuvuus koskee itse ylläpidettyjä Citrix ADC ja Citrix Gateway ohjelmistoja. Citrix-managed cloud services tai Citrix-managed Adaptive Authentication -palvelut eivät ole haavoittuvia.

Haavoittuvuus koskee ainoastaan sellaisia järjestelmiä, joissa SAML SP tai SAML IdP on käytössä.

Ohjelmistojen ylläpitäjä pystyy selvittämään onko SAML SP tai SAML IdP otettu käyttöön etsimällä Citrixin ns.conf-tiedostosta seuraavia rivejä.

“add authentication samlaction” – SAML SP on käytössä

TAI

“add authentication samlIdpProfile” – SAML IdP on käytössä

Mikäli kumpi tahansa näistä on käytössä ja kyseessä on Citrix Gatewayn tai Citrix ADC:n haavoittuva versio, on päivitykset syytä asentaa välittömästi.

Lähde: TRAFICOM Liikenne- ja viestintävirasto | Kyberturvallisuuskeskus