Tietoturvan vuosi 2021 kertaa vuoden tärkeimmät tapahtumat ja kertoo kybertapausten voimakkaasta kasvusta

01.04.2022

Kansainväliset huijaussoitot kuriin!

Ulkomaiset puhelut, joissa soittajan numero on väärennetty näyttämään suomalaiselta puhelinnumerolta, ovat olleet viime vuosina yleinen ongelma myös Suomessa.

Traficom antoi helmikuussa 2022 operaattoreille suosituksen eri keinoista estää soittajan numeron väärentäminen ja huijaussoittojen välittäminen puhelun vastaanottajille Suomessa. Suositus on valmisteltu yhteistyössä operaattoreiden kanssa.

Suositellut toimenpiteet otetaan käyttöön Traficomin määräyksellä, joka on tarkoitus antaa tänä keväänä. Sen velvoitteet tulevat vaiheittain voimaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Suomessa viestintäverkkojen tila on yhä vakaa

Vuonna 2021 katkokset yleisessä viestintäverkossa ja kansainvälisissä palveluissa osoittivat meille jälleen, kuinka riippuvaisia olemme toimivista yhteyksistä ja erilaisista digitaalisista palveluista.

Kyberturvallisuuskeskus kerää tietoa kotimaisten viestintäverkkojen häiriöistä. Näin pääsemme käsiksi häiriöiden juurisyihin ja voimme parantaa verkkojen turvallisuutta ja toimintavarmuutta yhteistyössä toimialan kanssa. Verkkojemme kapasiteetti on riittänyt mainiosti läpi pandemia-ajan ja kasvaneen kuormituksen.

Kriittiset häiriöt, jotka koskevat vähintään 100 000 käyttäjää, ovat vähentyneet viime vuosina. Kokonaisuutena kehityssuuntaa voidaan pitää positiivisena, vaikka merkittävien häiriöiden määrä ei ole enää pienentynyt.

Valtaosa kotimaisten viestintäverkkojen merkittävistä häiriöistä koskee matkaviestinverkkojen palveluita eli puhelujen, internetyhteyksien ja tekstiviestien toimivuutta. Esimerkiksi sähkökatkot, erilaiset konfiguraatiovirheet, laiteviat ja kaapelikatkot aiheuttavat vikoja verkossa. Vian syynä voi olla myös inhimillinen näppäilyvirhe tai kaapeliin uponnut kaivurin kauha.

Sääntelyllä kohti turvallista ja toimintavarmaa yhteiskuntaa

Vuonna 2021 laaditussa Kyberturvallisuuden kehittämisohjelmassa määritetään keskeiset toimenpiteet kyberturvallisuuden parantamiseksi koko yhteiskunnassa. Kehittämisohjelman ensisijaisena tavoitteena on luoda Suomeen kyberturvallisuuden ekosysteemi, joka lisää alan työpaikkoja, luo tarvittavaa osaamista ja parantaa koko digitaalisen yhteiskuntamme kestävyyttä kybertoimintaympäristön eri ilmiöitä vastaan. Kyberturvallisuuskeskuksella on merkittävä rooli yhteistyön kehittämisessä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Viime vuonna laadittiin myös valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Periaatepäätöksessä on kiinnitetty huomiota erityisesti viranomaisten entistä tehokkaampaan yhteistyöhön, velvoittaviin tietoturvavaatimuksiin sekä vaatimusten säännölliseen valvontaan.

Kyberturvallisuuskeskuksen rooli on avainasemassa periaatepäätöksen tavoitteiden edistämisessä, yhteistyön kehittämisessä ja muiden viranomaisten toiminnan tukemisessa.

Vaikka Kyberturvallisuuskeskuksen tuottamien palveluiden käyttöä pyritään edistämään eri toimialoilla, jokaisen toimialan tulee jatkaa oman toimintansa kehittämistä entistä tietoturvallisempaan suuntaan.

– Tietoturvan tulisi olla sisäänrakennettu kriittisten toimialojen toimintakulttuuriin ja toimijoiden on itse kannettava siitä vastuu, Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Sauli Pahlman muistuttaa.

Lähde: TRAFICOM Liikenne- ja viestintävirasto | Kyberturvallisuuskeskus