miten

testaamme?

Inspectin tarjoama tietoturvatarkastus sisältää yli 10 000 kohtaa, joiden avulla pystytään kartoittamaan mahdolliset tietoturva-aukot ja haavoittuvuuksille alttiit alueet.

Tietoturvatarkastuksessa skannaamme niin palvelimet, työasemat ja mobiililaitteet kuin web-sovellukset ja -sivustot sekä sisäiset ja ulkoiset verkot. Lisäksi tarkistamme käytössä olevat pilvipalvelut, mobiilisovellukset sekä verkkolaitteet palomuureineen, tulostimineen, reitittimineen ja verkkolevyineen.

Markkinoiden parhaat työkalut

Käytämme markkinoiden parhaita työkaluja, jotka jäljittelevät hakkereiden käyttämiä hyökkäystekniikoita. Menetelmien avulla yrityksen järjestelmät pystytään näkemään niin sanotusti hakkereiden silmin, jolloin tarpeettomasti avoimet portit ja palvelut havaitaan heti ja niistä saadaan automaattisesti myös hälytykset.

Inspectin tarjoaman analyysin avulla jokainen voi nauttia pankki- tai valtiotason turvallisuudessa! Lisäpalveluna tarjoamme myös kohteen jatkuvaa valvontaa ja korjaustoimenpiteiden suorittamista.

Tietoturvapalvelumme rakentuu seuraavista osioista:

1. Tietoturvatarkastus

sisältää yli 10 000 kohtaa verkon ja ohjelmistojen haavoittuvuuksien tarkastamiseen

2. Selkokielinen raportti

raportti kohteen tietoturvasta ja haavoittuvuuksista

3. Korjausehdotukset

korjausehdotukset haavoittuvuuksille

4. Uusi tarkastus

veloitukseton tarkastus korjauksien jälkeen

Haavoittuvuuksien arviointi

Automaattisessa tietoturvatestissä käytetään niin sanottuja haavoittuvuusskannereita järjestelmien tai sovellusten läpivalaisuun tietoturvaongelmien varalta. Haavoittuvuusskannerit suorittavat automaattisia testejä, jotka paljastavat sovellusten tai infrastruktuurin viat.
Haavoittuvuusskannauksissa havaitaan tyypillisimmin sovellustason heikkouksia tai erilaisia turvallisuusongelmia yrityksen käyttämissä pilvipalveluissa. Verkkopalvelu, josta puuttuu tietoturvakorjauksia, on yksi yleisimmistä paikoista, jossa tietomurtoja tapahtuu ja jonka kautta tietoja valuu ulkopuolisille.

Mitä voimme testata?